Revit Kennistest

Welkom bij de Revit Kennistest.

De Revit Kennistest bestaat uit 45 meerkeuze vragen over Autodesk Revit.

Inloggen is verplicht. Heel veel succes!

Naam
Bedrijfsnaam
E-mail
Gebruikersnaam
Wachtwoord
1. Hoe worden de elementen in Revit genoemd?
2. Wat is de naam van het venster waarin alle Views, Legends, Schedules en Sheets zichtbaar zijn?
3. Wat is de naam van de eigenschap waar kleuren voor ruimtes in een plattegrond gedefinieerd kunnen worden?
4. Door middel van welke mogelijkheid kunnen View instellingen snel worden toegepast op meerdere Views?
5. Wat voor soort bestand dient er worden aangemaakt om met meerdere personen in één model te kunnen werken?
6. Wat is geen commando in Revit?
7. Wat is de naam van het dialoogvenster waarin de zichtbaarheid en de grafische weergave van elementen geregeld kan worden?
8. Welke wandtypes kent Revit?
9. Welke type elementen worden in het project of in de template gedefinieerd en zijn niet terug te vinden in een bibliotheek?
10. Wat is de naam van de eigenschap van een plattegrond waar de Cut Plane ingesteld kan worden?
11. Welk type parameters kunnen opgenomen worden in een Schedule?
12. Welke Link mogelijkheid kent Revit?
13. Welke bestandsformaten kunnen in Revit geïmporteerd worden?
14. Met welk commando kan een peilmaat geplaatst worden?
15. Welk type tekst is na het plaatsen zichtbaar op meerdere Views?
16. Wat is de naam van een 2D element die gebruikt wordt om details in Revit op te werken?
17. Welke Type parameters kent Revit?
18. Welke categorie kan gebruikt worden in de family editor?
19. Wat is waar?
20. Welk type parameter dient aangemaakt te worden wanneer men deze wil kunnen toepassen in een Tag?
21. Een Profile Family kan worden toegepast in welke vormen?
22. Wat is de beste werkvolgorde om een correct werkende parametrische family op te zetten?
23. Wat is in Revit, als men aan het “BIMmen” is, de meest belangrijkste parameter voor codering?
24. Op welke type View kunnen gebieden door middel van Area’s aangegeven worden?
25. Met welk commando kunnen er elementen overgehaald worden uit een gelinkte Revit file?
26. Welke eigenschappen kunnen uit een Conceptual Mass voorzien van Mass Floors gehaald worden?
27. Welke Assets kunnen worden toegepast in een materiaal?
28. Welke twee type Patterns kent een standaard Revit materiaal?
29. Revit kan een Export maken naar diverse bestandsformaten. Welke formaten kan men kiezen?
30. Met welk commando kunnen de lijndiktes ten behoeve van plotten aangepast worden?
31. Welk Commando is in Revit bedoeld voor het maken van details?
32. Een View kan in Revit gedupliceerd worden. Met welke optie wordt de annotatie meegenomen in de kopieeropdracht?
33. Wat is in Revit Geen Visual Style?
34. Met welke optie kan een 3D model opengewerkt / doorgesneden weergegeven worden?
35. Welke instellingen kunnen worden meegegeven aan een subcategorie?
36. Zodra men met meerdere partijen aan een project gaat werken, hoe worden bij voorkeur afspraken dan vastgelegd?
37. Een installateur gaat starten met het uitwerken van de installatie. Hij krijgt een bouwkundig en een constructief model aangeleverd. hoe kan hij het beste gaan beginnen?
38. Een installateur wil stopcontacten en schakelaars gaan plaatsen. Hij heeft het bouwkundige model gelinkt in zijn eigen omgeving. Hoe dienen deze families opgezet te worden om deze te kunnen plaatsen?
39. Een architect heeft een zonnestudie gemaakt van zijn bouwkundige model. Het aangepaste model wordt verstrekt aan de aannemer. De aannemer constateert dat de orientatie van het model na het updaten niet meer klopt. Wat kan er gebeurd zijn?
40. Wat is een BIM Protocol?
41. De BIM coördinator van een project voert een clash controle uit tussen een bouwkundig en een constructief model. De sparingen in de constructieve elementen zijn te klein. Wat is de vervolgstap?
42. Als een modelleur in Revit een trap heeft opgezet als Generic Model Family, hoe kan hij er dan voor zorgen dat dit in de IFC keurig zichtbaar gaat worden in de class "ifcStair"?
43. Waar komt de Assembly Description vandaan?
44. Welke optie dient men aan te zetten om de data van een geneste family in een project in een schedule of tag op te kunnen nemen?
45. Als een massa niet zichtbaar is, met welke optie kan een massa in een project dan tijdelijk zichtbaar gemaakt worden?

De test is klaar. Lever de gemaakte test in door op Verstuur te klikken.© 2020 ICN Solutions. All rights reserved.