bsa

Autodesk neemt maatregelen tegen illegaal softwaregebruik

Autodesk streeft ernaar om het illegaal softwaregebruik sterk terug te dringen. Daarom controleert Autodesk continu of eindgebruikers conform de licentievoorwaarden met de software werken. Iedere eindgebruiker kan zodoende met een Autodesk License Compliance Audit worden geconfronteerd.

 

Hierbij wordt gecontroleerd of de bewuste organisatie en haar gebruikers niet met illegale softwareconstructies werken. Iedere eindgebruiker is verplicht hieraan mee te werken, zoals ook staat omschreven in de licentievoorwaarden van Autodesk. Mocht blijken dat een eindgebruiker met de software werkt op een manier die in strijd is met de licentievoorwaarden, dan brengt een Autodesk License Compliance Consultant dit in kaart, om samen met de eindgebruiker naar een adequate oplossing te zoeken.